GIỎ QUÀ THEO ORDER, QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

Giỏ Hoa Quả Quà Tặng 52

830,000

Giỏ trái cây bao gồm:

  • Quýt Úc APH 4 trái
  • Kiwi Xanh  4 trái
  • Táo Envy Mỹ 6 trái
  • Cam Vàng Mỹ 3 trái
  • Giỏ mây & Phụ kiện + Túi quà