GIỎ QUÀ THEO ORDER, QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

Giỏ Hoa Quả Nhập Khẩu 61

1,350,000

Giỏ Hoa Quả Nhập Khẩu 61 bao gồm:

  • Kiwi Xanh  2 trái
  • Lê Hàn Quốc 1 trái
  • Nho Xanh Úc 300g
  • Táo Envy Mỹ 7 trái
  • Quýt Úc APH 10 trái
  • Cam Vàng Mỹ 5 trái
  • Giỏ mây Oval & Phụ kiện + Túi quà