GIỎ QUÀ THEO ORDER, QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

Giỏ Hoa Quả Nhập Khẩu 59

1,120,000

Giỏ Hoa Quả Nhập Khẩu 59 bao gồm:

  • Nho Xanh Úc 400g
  • Dưa lưới 1 trái
  • Táo Envy Mỹ 3 trái
  • Kiwi Xanh  2 trái
  • Cam Vàng Mỹ 2 trái
  • Quýt Úc APH 2 trái
  • Giỏ gỗ vuông & Phụ kiện + Túi quà