GIỎ QUÀ THEO ORDER, QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

Giỏ Hoa Quả Nhập Khẩu 55

940,000

Giỏ Hoa Quả Nhập Khẩu 55 bao gồm:

  • Lê Hàn Quốc 1 trái
  • Táo Envy Mỹ 6 trái
  • Quýt Úc APH 3 trái
  • Kiwi Xanh  2 trái
  • Cam Vàng Mỹ 2 trái
  • Giỏ mây thuyền nâu trung & Phụ kiện + Túi quà